Þjónustum

sveitarfélög, fyrirtæki, skip og einstaklinga

Fyrirtæki og sveitarfélög

Þjónusta við fyrirtæki og sveitarfélög

Verkval ehf hefur um langt árabil þjónustað fyrirtæki og sveitarfélög á norðurlandi og gert við þau langtímasamninga um heildarþjónustu eða ákveðna þjónustuþætti. Algengasta þjónustan er stíflulosun og lagnahreinsun, en til viðbótar má nefna viðgerðir á frárennsli, lagnamyndatöku, ástandsskoðanir og rótaskurð lagna, Við bjóðum líka upp á hreinsun á sandgildrum, fitugildrum og olíugildrum.

Stíflulosun og lagnahreinsun

Verkval ehf fæst við stíflur af öllum stærðum og gerðum. Fyrirtækið leysir verkefni frá vaskastíflum upp í stórar útrásir, allt að 200 metra langar. Í stærri verkefnum eru notaðir sérhæfðir öflugir dælubílar sem geta sinnt ólíkum verkum eins og stíflulosun, lagnahreinsun, rótarskurði og dælingu hvort sem er til brottflutnings eða milli brunna, svokallaðri gegnumdælingu.

Rótarskurður og fræsing

Í eldri grónum hverfum, sérlega með frárennsli úr steinlögnum, vill það gerast að rætur runna og trjáa leiti inn í skólpræsið og stífli það með tímanum. Til að ráða bót á þessu þarf að komast inn í lögnina, helst úr brunni, og síðan er notaður fræsari, öðru nafni rótarskeri til að skera burt ræturnar og opna rörið á ný. Þetta er því miður ekki varanleg lausn og oft er þetta vísbending um að lagnaviðgerð sé yfirvofandi og þá möguleiki á að þræða plaströr inn í sumar lagnir, eða að lagnafóðra með epoxy í öðrum tilfellum.

Lagnamyndun og röramyndavélar

Verkval ehf hefur boðið upp á lagnamyndatöku um nokkurra ára skeið. Um er að ræða ástandsskoðun eða tilfallandi bilanaleit í lögnum auk þess sem hægt er að staðsetja skemmdir með nákvæmu staðsetningartæki.

Fyrirtækið á myndavélar af mörgum stærðum, allt frá litlum velum sem komast niður um flestar eldhúslagnir upp í vélmenni (e. robot) með snúru sem keyra um stærri lagnir og geta ferðast allt að 200 metra. Fyrirtækið hefur annast lagnaúttektir fyrir verktaka við stærri verklok og ástandsskoðun eldri lagna.  Algengt er að kaupendur fasteigna láti kanna ástand lagna undir húsum áður en tilboð eru gerð og fá þannig glöggar upplýsingar um ástand frárennslis og annara röra undir húsinu.

Fyrirtækið á einnig hitamyndavél sem kemur sér vel við staðsetningu lagna í veggjum og gólfi. Slík myndavél getur líka komið upp um leka á heitu vatni og jafnvel staðsett rör utanhúss.

Rotþróatæmingar

Verkval þjónustar sveitarfélög og einstaklinga þegar kemur að umsjón og tæmingu rotþróa og almenna þjónustu þar að lútandi. Fyrirtækið hefur gert bindandi samninga við mörg sveitarfélög um heildarlausnir eða sérsniðnar lausnir í fráveitumálum. Rotþróaumsjón felst í að tæma rotþrær með reglulegu millibili og sjá um skýrslugerð og tímasetningar þar að lútandi. Fyrirtækið tekur auk þess að sér skráningu og  hnitasetningu rotþróa og nauðsynleg samskipti við heilbrigðisfulltrúa.

Verkval notar eingöngu viðurkennda sérhæfða rotþróarbíla (skiljubíla) sem skilja innihald þróarinnar frá og skila bakteríuríku vatni til baka sem svo hjálpar rotþrónni að komast aftur af stað. Rotþróarbíll af þessari gerð er snyrtilegur í notkun, mengar minna og er ódýrari í rekstri en fyrri lausnir.

Fitugildrur, olíugildrur og sandgildrur

Allir stærri veitingastaðir eiga að hafa fitugildru sem safnar fitu frá eldhúsum svo að hún berist ekki út í frárennsli og valdi þar ófyrirséðum vanda. Að sama skapi skulu allir þeir staðir sem sleppa frá sér olíu- eða sandmenguðu vatni vera búnir sandskilju og olíuskilju. Gæta þarf þess að tæma allar þessar skiljur og gildrur reglulega, því annars yfirfyllast þær og annað hvort stíflast, eða að úrgangsefni fara út í fráveitu.

Mælt er með að fituskiljur séu tæmdar á 3ja mánaða fresti og áður en fitan nær að harðna, en þá verður tæmingin kostanaðarsamari og tímafrek. Olíu- og sandgildur skulu tæmdar í samráði við viðkomandi rekstrareiningu, en þó ekki sjaldnar en einu sinni á ári. Fylgjast þarf með olíuskiljum vegna þess að yfirfylling þeirra hefur skaðleg og afdrifarík áhrif á umhverfið.

Dælustöðvar og útrásir

Verkval þjónustar dælustöðvar á ýmsum stöðum og hefur umsjón með reglubundinni hreinsun þeirra. Verkið er unnið með öflugum dælubílum sem geta dælt upp um tveimur tonnum á mínútu af sandmenguðu vatni í innri tank, eða dælt um tonni á mínútu í gegn um sig.

Götuþvottur

Einn af dælubílum Verkvals er með búnaði fyrir götuþvott og gangstéttaþvott og hefur meðal annars verið notaður við þrif í Vaðlaheiðargöngum svo eitthvað sé nefnt. Hægt er að þvo stærri bílaplön og hreinsa niðurföll með þessum bíl.