Heildarlausnir

í frárennslislögnum, skólpviðgerðum, stíflulosun, lagnahreinsun, myndatöku og viðgerðum

Heildarlausnir

í frárennslislögnum, skólpviðgerðum, stíflulosun, lagnahreinsun, myndatöku og viðgerðum

Heildarlausnir

í frárennslislögnum, skólpviðgerðum, stíflulosun, lagnahreinsun, myndatöku og viðgerðum

Heildarlausnir

í frárennslislögnum, skólpviðgerðum, stíflulosun, lagnahreinsun, myndatöku og viðgerðum

Heildarlausnir

í frárennslislögnum, skólpviðgerðum, stíflulosun, lagnahreinsun, myndatöku og viðgerðum

Heildarlausnir

í frárennslislögnum, skólpviðgerðum, stíflulosun, lagnahreinsun, myndatöku og viðgerðum

Verkval ehf. - þjónusta í 30 ár

- HEILDARLAUSNIR Í FRÁRENNSLISLÖGNUM OG SKÓLPVIÐGERÐUM -
- STÍFLULOSUN, LAGNAHREINSUN, MYNDATAKA OG VIÐGERÐIR -
- ÞJÓNUSTUM SVEITARFÉLÖG, FYRIRTÆKI, SKIP OG EINSTAKLINGA -

Stíflulosun

Við önnumst stíflulosanir fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Allt frá vaskastíflum sem venjulega eru leystar með stíflugormi upp í stórar stíflur sem krefjast dælubíla og háþrýstidælu. Við getum hreinsað allt að 200 metra lagnalengd í einni færslu. Við getum líka myndað og ástandsskoðað lagnir eftir hreinsun.

Lagnamyndavélar

Verkval á röramyndavélar af nokkrum stærðum og gerðum sem hæfa smáum og stórum verkefnum. Lagnamyndun er lykilatriði í ástandsskoðun eldri lagna og þannig má staðsetja skemmdir nákvæmlega og spara þannig stórfé í greftri og vinnu.

Rotþróahreinsun

Verkval hefur yfir að ráða tveimur sérhæfðum rotþróarbílum sem skilja innihald rotþrónna og skila bakteríuríku vatni aftur í þróna, en seyra sem er þurrefni úr rotþrónni er flutt burt til förgunar.

Dælubílar

Verkval ehf gerir út 5 dælubíla sem sinna mismunandi verkum. Tveir þessara bíla eru öflugir holræsabílar af bestu gerð sem sinna holræsahreinsun og hreinsun niðurfalla ásamt stíflulosun, gatnaþvotti og öðrum stærri verkum. Tveir bílar eru sérhæfðir rotþróabílar sem skilja innihald þróa og skila til baka vatni, en einn bíll er blanda af þessu öllu, dælubíll með vatnstönkum, háþrýstivatnsdælu og getur bæði dælt úr brunnum og þróm og losað stíflur.

Steypusögun og kjarnaborun

Fyrirtækið hefur langa reynslu af hvers kyns steypusögun og kjarnaborun og hefur meðal annars unnið mikið fyrir Sjúkrahúsið á Akureyri þar sem miklar kröfur eru gerðar um hreinlæti, snyrtimennsku og vönduð vinnubrögð. Fyrirtækið hefur einnig langa reynslu af lagnaviðgerðum fyrir heimili, innan húss sem utan.

Gatnahreinsun

Einn af dælubílum okkar er búinn þvottabúnaði til hreinsunar á gangstéttum, götum og stærri bílaplönum. Sandur sem borinn er á bílastæði og götur að vetri molnar niður og verður að svifryki að sumri. Því er mikilvægt að þrífa svifryk og fjarlægja það, en svo er ekki úr vegi að hreinsa niðurföll í leiðinni. Hverskyns þrif og niðurfallahreinsun er okkar fag, en tæmum einnig sandgildrur, olíugildrur og fituskiljur.